ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Moderators: secr-geo, mbakas, geography, cvark, phd

Post Reply
secr-geo
Posts: 92
Joined: 29 Jan 2009 18:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Post by secr-geo »

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Ελένη Καντιώτου,
ΤΗΛ.2251036402

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ
ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Γεωγραφίας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή καθομολόγησης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 ,να στείλουν στο email της Γραμματείας (secr-geo@aegean.gr) το διάστημα από 1/11/2022 έως 20/11/2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος:

1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο αίτησης θα βρείτε συνημμένα)
Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησή σας και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, διακόπτεται η φοιτητική σας ιδιότητα καθώς ανακηρύσσεστε υποψήφιοι πτυχιούχοι. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε άλλο/α μάθημα/τα, γεγονός που καλείστε να δηλώστε υπεύθυνα.
Επίσης δηλώνετε υπεύθυνα τυχόν μάθημα ή μαθήματα (μη υποχρεωτικά) που επιθυμείτε να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, εφόσον πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων.
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
3. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK
Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158
IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158
BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX
Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου
Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/τριας.
Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν (με e-mail) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.

Προβλέπεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως συμμετοχής σε ορκωμοσία λόγω νόσησης με covid-19 ή επαφής με κρούσμα καθώς δεν έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες της πανδημίας από τις ορκωμοσίες του καλοκαιριού.

Προσοχή:
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας), με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.) και η κατάθεση της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) στη Γραμματεία του Τμήματος .
Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.


Από τη Γραμματεία
Attachments
ΑΙΤΗΣΗ_ΚΑΙ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ.pdf
(268.68 KiB) Downloaded 86 times
Post Reply

Return to “Τμήμα Γεωγραφίας”