ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΔ ΣΕ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ & ΓΣ

Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.
Δημοσιεύσεις μόνο από τους Συντονιστές.

Συντονιστές: chios_gram_kosm, sofb_gram, v.tsardakas, spsysde

Απάντηση
chios_gram_kosm
Δημοσιεύσεις: 14
Εγγραφή: 29 Σεπ 2008 13:54

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΔ ΣΕ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ & ΓΣ

Δημοσίευση από chios_gram_kosm »

[b]Πρόσκληση για την εκλογή εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και υποψηφίων διδακτόρων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στην Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 10 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος (Π.Δ. 155/2009, ΦΕΚ Α’ 197) καλούνται σε σύγκληση της Ολομέλειας οι Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/ριες και οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, την 14η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και κατά τις ώρες 14.00-15.00 στο Γραφείο Κοσμητείας της Σχολής στον 1ο όροφο του Μιχαλείου κτιρίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου, προκειμένου να εκλέξουν εκπροσώπους για την Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, με τους/ικς αναπληρωτές/ώτριες τους.
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι εκλέγονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, για ετήσια θητεία από τους/ις φοιτητές/ριες με δικαίωμα συμμετοχής, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των φοιτητών/ριών της οικείας κατηγορίας του Ιδρύματος.
Σύμφωνα με το άρθρο 2, περ.β) του Ν.4485/2017, δικαίωμα συμμετοχής και εκλογής στα όργανα διοίκησης Α.Ε.Ι. έχουν ββ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος του δεύτερου κύκλου σπουδών και γγ) οι υποψήφιοι διδάκτορες ου διανύουν τα πέντε (5) πρώτα έτη του τρίτου κύκλου σπουδών.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η διαδικασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγγραφη κοινοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων στην υπογράφουσα.

Η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
Καθηγήτρια Μαρία Λεκάκου
Απάντηση

Επιστροφή στο “Σχολή Επιστημών της Διοίκησης”