Για το νομοσχέδιο Κεραμέως για την Παιδεία

Δημοσιεύσεις από όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες.
Post Reply
tapsis
Posts: 2
Joined: 17 Mar 2022 15:37

Για το νομοσχέδιο Κεραμέως για την Παιδεία

Post by tapsis »

Αρνητικό το νομοσχέδιο για τους ΕΔΙΠ/ΕΕΠ.
Με το νέο νομοσχέδιο,
1. γίνεται ομαδοποίηση των ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην κατηγορία Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Άρθρο 162) [ομαδοποιούνται στην ίδια κατηγορία διδάσκοντες και μη διδάσκοντες]

2. Δεν υπάρχει ρητή αναφορά για πάσης φύσεως αυτοδύναμο διδακτικό έργο από τους ΕΔΙΠ. Αντίθετα το έργο προσδιορίζεται μόνο ως "εργαστηριακό–εφαρμοσμένο διδακτικό".

3. Ενώ σήμερα πάνω από το 60% των ΕΔΙΠ είναι κάτοχοι διδακτορικού, οι προϋποθέσεις εισαγωγής στον κλάδο μειώνονται σε κατόχους μάστερ. Αυτό δημιουργεί ένα εγκλωβισμένο σώμα ΕΔΙΠ με ακαδημαϊκά προσόντα ανάλογα των ΔΕΠ, που αποκλείεται από την άσκηση επιστημονικού-ερευνητικού έργου ανάλογου των προσόντων του.

4. Η συμμετοχή στα όργανα του ΑΕΙ εξακολουθεί να γίνεται δια εκπροσώπου και είναι ποσοτικά και ποιοτικά μικρότερη και από τη συμμετοχή των φοιτητών.

5. Το διδακτικό επίδομα παρέχεται στους ΕΕΠ και ΕΔΙΠ με τους ίδιους όρους. [η αύξηση του επιδόματος αντιστοιχεί στην αύξηση των ωρών παρουσίας]

6. Ο βασικός μισθός εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (55-62%) και μακράν της εισαγωγικής βαθμίδας των ΔΕΠ (75%).
tapsis
Posts: 2
Joined: 17 Mar 2022 15:37

Re: Για το νομοσχέδιο Κεραμέως για την Παιδεία

Post by tapsis »

Η διακύμανση του βασικού μισθού του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ.
Image
Διακύμανση ΒΜ-1.jpg
Post Reply

Return to “Γενικά Θέματα - Απόψεις”