Διάλεξη κ. Αριστομένη Γιαννόπουλο με τίτλο "Ο νέος νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση (4706/2020)

Συντονιστές: msarm, mariavtz, emba

Απάντηση
mariavtz
Δημοσιεύσεις: 153
Εγγραφή: 19 Δεκ 2018 14:40

Διάλεξη κ. Αριστομένη Γιαννόπουλο με τίτλο "Ο νέος νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση (4706/2020)

Δημοσίευση από mariavtz »

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 19:30, στο πλαίσιο του μαθήματος «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη από τον προσκεκλημένο ομιλητή κ. Αριστομένη Γιαννόπουλο, Ελεγκτή στη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τίτλο "Ο νέος νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση (4706/2020) με έμφαση στον εσωτερικό έλεγχο και στην αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (1/891/30.09.2020 Απόφαση του ΔΣ της ΕΚ)".

Ο κ. Γιαννόπουλος είναι απόφοιτος της Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Χρηματοοικονομική (MSc in Finance) από το Πανεπιστήμιο Lancaster. Είναι επίσης Πιστοποιημένος Ορκωτός Λογιστής (ACCA) και Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (CIA - CGAP).

Ο κ. Γιαννόπουλος έχει μακρά επαγγελματική εμπειρία τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Έχει εργαστεί ως ορκωτός ελεγκτής - λογιστής σε ελεγκτικές εταιρίες και από το 2006 είναι στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και ειδικότερα στο Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων, υπεύθυνο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εισηγμένων εταιρειών με τη νομοθεσία περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Την περίοδο 2013 - 2019 εργάστηκε ως εσωτερικός ελεγκτής στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επί του παρόντος συμμετέχει επίσης σε διεθνείς ομάδες εμπειρογνωμόνων της ESMA και του OECD, σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Αριστομένης Γιαννόπουλος θα πραγματοποιήσει μία σύντομη αναφορά στον νέο νόμο για την Εταιρική Διακυβέρνηση (ν. 4706/2020). Θα παρουσιάσει τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4706/2020 για την οργάνωση και τη λειτουργία καθώς και τις αρμοδιότητες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου (ΜΕΕ). Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί αναφορά στην οργάνωση της ΜΕΕ και στα χαρακτηριστικά του επικεφαλής της μονάδας. Παράλληλα, θα αναλυθούν οι αρμοδιότητες της ΜΕΕ, ειδικότερα σε σχέση με τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας της και του ΣΕΕ καθώς και η υποχρέωση σύνταξης των εκθέσεων ελέγχου και η διαδικασία υποβολής τους στην Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί αναφορά στην 1/891/30.09.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ για την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ). Ειδικότερα, έμφαση θα δοθεί στα επιμέρους αντικείμενα της αξιολόγησης του ΣΕΕ (περιβάλλον ελέγχου, διαχείριση κινδύνων, ελεγκτικοί μηχανισμοί & δικλείδες ασφαλείας, σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας, παρακολούθηση του ΣΕΕ) και στην εν γένει διαδικασία. Ειδική μνεία θα πραγματοποιηθεί στα χαρακτηριστικά των προσώπων που διενεργούν την αξιολόγηση, με έμφαση στην εφαρμογή των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 στον αξιολογητή του ΣΕΕ. Επίσης, θα αναφερθεί στην σχετική επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση του αξιολογητή. Τέλος, θα αναφερθεί στην περιοδικότητα της αξιολόγησης και στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, μέσω της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Τη διάλεξη μπορούν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη-Executive MBA και του ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ από όλες τις κατευθύνσεις

ΑG_ΣΤ.PNG
Απάντηση

Επιστροφή στο “Μεταπτυχιακό e-MBA”