Ανακοίνωση Τελετής Καθομολόγησης (14.12.2020) - Οδηγίες προς Αποφοίτους

Συντονιστές: msarm, mariavtz, emba

Απάντηση
mariavtz
Δημοσιεύσεις: 153
Εγγραφή: 19 Δεκ 2018 14:40

Ανακοίνωση Τελετής Καθομολόγησης (14.12.2020) - Οδηγίες προς Αποφοίτους

Δημοσίευση από mariavtz »

Σας γνωστοποιούμε ότι η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη-Executive MBA θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 με τη χρήση του συστήματος ZOOM (ή άλλου πληροφοριακού συστήματος).

Για τη συμμετοχή των αποφοίτων στην καθομολόγηση, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση
• Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα το αργότερο έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ: emba@aegean.gr :

1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-ka ... es-deloses (ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ) στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:
Δηλώνω ότι:
 επιθυμώ να συμμετέχω στην τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων που θα διεξαχθεί στις 31.08/2020 με εξ αποστάσεως μέσα, χωρίς τη φυσική μου παρουσία
 έλαβα γνώση της πολιτικής του ιδρύματος για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την πραγματοποίηση της τελετής καθομολόγησης με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, που είναι ταυτόσημη με εκείνη που ισχύει για την από απόσταση εξέταση των φοιτητών/τριών και περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου, αριθμ. συνεδρ. 22/22.05.2020, θέμα 2.1 «Εξειδίκευση της απόφασης της υπ΄ αριθμ. 20/07.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2.3 «Συζήτηση επί εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-20» με βάση την Υ.Α. 59181/Ζ1/19.05.2020 (ΦΕΚ 1935 τ. Β΄/20.05.2020)» και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τη διέπουν
 Η παρούσα δήλωση σε συνδυασμό με την παρουσία μου με τα εξ αποστάσεως μέσα στην τελετή καθομολόγησης ενέχει θέση της υπογραφής μου στο βιβλίο ορκωμοσίας που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA
 δεν θα προβώ σε καταγραφή της τελετής καθομολόγησης με οποιοδήποτε μέσο
 επιθυμώ να λάβω το πτυχίο μου και σε περγαμηνή: ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 έχω ολοκληρώσει την φοίτησή μου και δεν θα προβώ σε περαιτέρω δήλωση μαθημάτων.

Καταθέτω συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή:
• φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας
• απόδειξη καταβολής αντιτίμου για παραλαβή περγαμηνής (εφόσον επιθυμείτε τη χορήγηση του πτυχίου και σε περγαμηνή)
• έγγραφο με στοιχεία πτυχιούχου. Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο καταγραφής στοιχείων αποφοίτου προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην επικοινωνία.
• ……

Θέτω υπόψη της Γραμματείας ότι έχω:
• συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Erasmus (studies ή placement): ΝΑΙ  ΟΧΙ 
• συμμετάσχει σε Θερινή Πρακτική Άσκηση: ΝΑΙ  ΟΧΙ 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
3. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK
Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158
IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158
BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX
Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου
Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/τριας.
Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν (με e-mail) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.

4. Έγγραφο με στοιχεία πτυχιούχου. Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο καταγραφής στοιχείων αποφοίτου προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στην επικοινωνία.
5. ……

Προσοχή!
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με:
• τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση διπλωματικής εργασίας, κατάθεση Υ.Δ.). Επισυνάπτονται σχετικές οδηγίες κατάθεσης Γκρίζας Βιβλιογραφίας)
• το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.).
Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Τέλος, είναι απαραίτητο να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή η διπλωματική σας εργασία και στο e-mail της γραμματείας: emba@aegean.gr

Παραλαβή Πτυχίου:
Μετά την ολοκλήρωση της τελετής τα αντίγραφα πτυχίων καθώς και τα έγγραφα που τους επιδίδονται κατά την τελετή καθομολόγησης θα είναι διαθέσιμα προς παραλαβή στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 16.12.2020. Κατόπιν αιτήματος του/της αποφοίτου είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή τους, καθώς και η ταχυδρομική αποστολή με χρέωση παραλήπτη.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Aπο τη γραμματεία
Συνημμένα
Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής.doc
(78 KiB) Μεταφορτώθηκε 82 φορές
Οδηγίες κατάθεσης Γκρίζας Βιβλιογραφίας.docx
(22.39 KiB) Μεταφορτώθηκε 81 φορές
Εντυπο Καταγραφής Στοιχείων Αποφοίτου.doc
(437 KiB) Μεταφορτώθηκε 81 φορές
Απάντηση

Επιστροφή στο “Μεταπτυχιακό e-MBA”