ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20

Ανακοινώσεις Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Δημοσιεύσεις μόνο από τους Συντονιστές.

Συντονιστής: tde_akad_gram

Απάντηση
ekokolaki
Δημοσιεύσεις: 691
Εγγραφή: 23 Μαρ 2018 12:36

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ –ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20

Δημοσίευση από ekokolaki »

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1.Μέθοδος και πεδίο μελέτης της Οικονομικής
-Ορισμοί της Οικονομικής Επιστήμης
-Μικροοικονομική και μακροοικονομική
-Θετική και δεοντολογική οικονομική

2. Το οικονομικό πρόβλημα: η αρχή του περιορισμού – η έννοια της σπανιότητας-ανεπάρκειας των πόρων
-Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
- Έννοια του κόστους ευκαιρίας
- Οριακό κόστος και οριακό έσοδο

3. Η Οικονομική ως κοινωνική επιστήμη
-Η αδυναμία πειράματος. Συνθήκη ceteris paribus
- Έννοια της ισορροπίας
-Έννοια και χαρακτηριστικά του υποδείγματος
-Ορισμοί, χαρακτηριστικά και παραδείγματα στατιστικών πινάκων, θεωρητικών και εμπειρικών διαγραμμάτων
-Χαρακτηριστικά μιας καμπύλης, έννοια και υπολογισμός της κλίσης

4. Προσφορά – Ζήτηση – Ανταγωνισμός και αγορά.
- Οι νόμοι ζήτησης και προσφοράς.
-Ισορροπία της αγοράς - Μηχανισμός των τιμών.
-Τέλειος – αμιγής ανταγωνισμός. Αθέμιτος ανταγωνισμός

5. Η οικονομική δραστηριότητα στο πλαίσιο μιας χώρας
- Τι είναι μια «εθνική οικονομία» - φορείς οικονομικής δράσης
-Τομείς της οικονομικής δραστηριότητας
- Τι είναι το κράτος; Το κράτος ως ένας παράγοντας της οικονομικής δραστηριότητας.
- Το «κράτος-χωροφύλακας» και το παρεμβατικό κράτος.
-Η αναγκαιότητα και η έκταση της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία.
- Πότε αποτυγχάνει η αγορά να εφοδιάσει την οικονομία με αγαθά-υπηρεσίες; Οι ατέλειες της αγοράς.
-Έννοια της οικονομικής πολιτικής.
- Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική. Επεκτατική – περιοριστική οικονομική πολιτική.
-Ιδιωτικά και Δημόσια αγαθά, εξωτερικές οικονομίες-επιβαρύνσεις.

6. Εθνικοί Λογαριασμοί
-Το εισοδηματικό κύκλωμα
-Ακαθάριστη αξία της παραγωγής, Προστιθέμενη αξία
-Ταυτότητα ορισμού του ΑΕΠ από τη σκοπιά της δαπάνης και ορισμός του Εθνικού Εσοδήματος από τη σκοπιά της ροής αμοιβών
-Βασικά εθνικολογιστικά μεγέθη και ορισμοί
(ΑΕΠ, Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, Εθνικό Εισόδημα, Διαθέσιμο Εισόδημα, Προσωπικό Εισόδημα, Ιδιωτική και Δημόσια Κατανάλωση, Ιδιωτική Επένδυση, Εξαγωγές και Εισαγωγές)
-Μεταβιβάσεις, αποσβέσεις, έμμεσοι φόροι και επιδοτήσεις

7. Η χρήση των στατιστικών στοιχείων - πίνακες και διαγράμματα

8. Βασικά μακροοικονομικά προβλήματα. Επιδόσεις μιας οικονομίας και δείκτες παρακολούθησης
- Παραγωγή και μεγέθυνση – ρυθμός μεγέθυνσης. Ανάπτυξη. Κυκλικές διακυμάνσεις: ύφεση, ανάκαμψη
-Απασχόληση και ανεργία. Εργατικό δυναμικό. Ποσοστό ανεργίας, ποσοστό απασχόλησης, ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό
-Αστάθεια τιμών, πληθωρισμός, αρνητικός πληθωρισμός.
- Ονομαστικό και πραγματικό ΑΕΠ. Δείκτες τιμών και αποπληθωριστής
-Δημόσιο έλλειμμα και δημόσιο χρέος
- Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

9. Προσδιορισμός της ισορροπίας του Εθνικού Εισοδήματος
- Συνθήκη ισορροπίας του Εθνικού Εισοδήματος. Συνάρτηση κατανάλωσης και συνάρτηση επενδύσεων.
- Το Υπόδειγμα συνολικής ζήτησης-συνολικής προσφοράς και η μελέτη των διακυμάνσεων. Πληθωρικό και υφεσιακό κενό
- Η δημοσιονομική πολιτική για την τόνωση της ενεργού ζήτησης

10. Χρήμα και τραπεζικό σύστημα
. Μορφές και λειτουργίες του χρήματος – σύντομη ιστορική
αναδρομή, σημερινά φαινόμενα.
. Το τραπεζικό σύστημα και η δημιουργία του τραπεζικού
χρήματος
. Η αγορά χρήματος. Ζήτηση και προσφορά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι ανωτέρω ενότητες περιλαμβάνουν όσα αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια των Σημειώσεων και των συνοπτικών διαφανειών που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος, στην οποία έχουν πρόσβαση όσοι-ες ενδιαφερόμενοι-ες ζητήσουν να έχουν πρόσβαση μέχρι την ημερομηνία λήξης των παραδόσεων, και συγκεκριμένα, μέχρι την Τετάρτη 20 Μαϊου.
Οι εξετάσεις είναι προφορικές. Θα διενεργηθούν από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα και γίνονται με τυχαία επιλογή δύο ερωτήσεων από σχετικό κατάλογο. Η διάρκεια των εξετάσεων κυμαίνεται από 10 έως 20’ και περιλαμβάνει ομάδα πέντε ταυτόχρονα εξεταζόμενων φοιτητών, βάσει ειδικής πρόσκλησης.
Η βαθμολογία δίνεται στη δεκάβαθμη κλίμακα· η απαλλαγή από το μάθημα προϋποθέτει βαθμό τουλάχιστον ίσο με πέντε (5).
O βαθμός προσδιορίζεται από την επίδοση στην τελική εξέταση (την περίοδο Ιανουαρίου ή Σεπτεμβρίου). Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν προετοιμαστεί με βάση:
α) τα τμήματα της ύλης που διδάχθηκε (ως άνω) όπως εξειδικεύονται αναλυτικά στις Σημειώσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος
β) τις ασκήσεις που παρουσιάστηκαν στο φροντιστήριο
Τέλος, οφείλουν να διαθέτουν τεχνική υποδομή με υπολογιστή εξοπλισμένο με κάμερα, μικρόφωνο και καλωδιακή σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα θέματα περιλαμβάνουν τμήματα της θεωρίας, ερωτήσεις και παραδείγματα που αναλύθηκαν στο πλαίσιο των παραδόσεων και στα επιμέρους εδάφια των σημειώσεων.

Παρακαλούνται ιδιαιτέρως όσοι-ες φοιτητές παρακολούθησαν τις παραδόσεις να μην αμελήσουν να καταθέσουν την ατομική τους αξιολόγηση, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο.

Καλή δύναμη για την προετοιμασία σας και καλή επιτυχία!
Δημήτρης Β. Σερεμέτης

Απάντηση

Επιστροφή στο “Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων”