ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Απάντηση
math_akad_gram
Δημοσιεύσεις: 119
Εγγραφή: 01 Αύγ 2008 09:14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Δημοσίευση από math_akad_gram » 02 Αύγ 2019 14:44

Γενικά θέματα εξετάσεων – Αιτήσεις βελτίωσης βαθμολογίας (αναβαθμολόγηση)

Ενημερώνονται οι φοιτητές / τριες ότι:
 Εάν ο/η διδάκων/ουσα θέσει θέμα στη Συνέλευση του Τμήματος αντιγραφής φοιτητή/των, επιβάλλεται ποινή, ως εξής:
 (α) αποκλεισμός από της επόμενες δύο προγραμματισμένες εξετάσεις του μαθήματος την πρώτη φορά που ο/η φοιτητής/τρια συλληφθεί να αντιγράφει.
 (β) αποκλεισμός από ολόκληρη την επόμενη εξεταστική περίοδο σε περίπτωση που ο ίδιος φοιτητής/τρια συλληφθεί να αντιγράφει για δεύτερη φορά (οποιαδήποτε χρονική στιγμή).
 Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων.
 Οι φοιτητές/τριες που έχουν καταθέσει στη Γραμματεία ειδική διαγνωστική έκθεση με την οποία δύναται να εξετάζονται προφορικά ή με άλλης μορφής διαδικασίες, και επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019, πρέπει να ενημερώσουν τους διδάσκοντες των μαθημάτων που πρόκειται να εξεταστούν, καθώς και την γραμματεία, για το εξεταζόμενο μάθημα, τουλάχιστον 3 μέρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης. Τονίζεται ότι, για την διεξαγωγή της ειδικής εξέτασης θα πρέπει να έχει προηγηθεί εμπρόθεσμα η ανωτέρω διαδικασία διαφορετικά δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα.
 Εξέταση στο μάθημα Αγγλικών (όλων των επιπέδων) και στο μάθημα Μουσική Ι και ΙΙ.
Οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν στα συγκεκριμένα μαθήματα πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους με την καταχώρηση των στοιχείων τους στις καταστάσεις που υπάρχουν στο διάδρομο της γραμματείας.
 Εξέταση μαθημάτων
Έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε σε μαθήματα που έχετε δηλώσει το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο 2018-2019.
• Τη δήλωσή του χειμερινού εξαμήνου σας μπορείτε να την ελέγξετε στο Σ.Ε.Φ. στην επιλογή: Αναλυτική βαθμολογία, με ημερομηνία δήλωσης 30/10/2018.
• Τη δήλωσή του εαρινού εξαμήνου σας μπορείτε να την ελέγξετε στο Σ.Ε.Φ. στην επιλογή: Αναλυτική βαθμολογία, με ημερομηνία δήλωσης 15/03/2019.

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2019: 02 – 27/09/2019
Εξεταστική Περίοδος Πτυχιακών Εργασιών: 19/08 – 11/10/2019

 Βελτίωση βαθμολογίας – Αναβαθμολόγηση
Οι αιτήσεις επανεξέτασης για βελτίωση της βαθμολογίας σας (αναβαθμολόγηση) στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 θα υποβάλλονται στη γραμματεία έως και τη Δευτέρα 26/08/2019, είτε ηλεκτρονικά (Σ.Ε.Φ. ή e-mail), είτε έντυπα.
• Αίτηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει επιτυχία στο μάθημα.
• Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αναβαθμολογήσεων στη παρούσα εξεταστική.
• Αν δεν συμμετέχετε στην εξέταση δεν υπάρχει κάποια κύρωση.
• Αν λάβετε μικρότερη βαθμολογία ή αποτυχία, διατηρείται ο μεγαλύτερος πάντα βαθμός.
• Δεν γίνεται να αιτηθείτε βελτίωση βαθμολογίας για δύο επίπεδα αγγλικών στην ίδια εξεταστική περίοδο.
Η ημερομηνία δήλωσης σε όσους -ες έχετε αιτηθεί είναι η 15/08/2019, στην επιλογή: Αναλυτική βαθμολογία.

Για έλεγχο των παραπάνω δηλώσεων ακολουθείτε τα παρακάτω:
Μπαίνετε στη διεύθυνση http://www.math.aegean.gr
Εξωτερικοί σύνδεσμοι  Σ.Ε.Φ. (Σύστημα Ενημέρωσής Φοιτητών)
Συμπληρώνετε το USERNAME (math.....) και το PASSWORD
Αναλυτική – Όλα

Παρακαλούνται οι φοιτητές –τριες όταν θα υποβάλλουν την αίτηση αναβαθμολόγησης τους να αναφέρουν τoν κωδικό και τoν τίτλο του μαθήματος από την παρακάτω λίστα (υποχρεωτικό):
311-1601 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
311-1651 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
311-1701 ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ
311-0024 ΑΛΓΕΒΡΑ ΧΕ
311-0513 ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΕ
321-4201 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΕΕ
321-10202 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΕ
321-3104 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Π.Σ. ΕΕ
311-3550 ΑΝΑΛΥΣΗ FOURIER ΧΕ
331-3307 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕ
311-0194 ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΧΕ
311-0296 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ ΕΕ
321-3652 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ΧΕ
311-3500 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΕ
331-7103 ΑΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΧΕ
311-0571 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ IV ΕΕ
311-0011 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΧΕ
311-0071 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ ΕΕ
311-0551 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ ΧΕ
311-0206 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΕ
321-3354 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι ΧΕ
321-7803 ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΕ
321-9703 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕ
321-10753 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΕ
321-3404 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΕ
321-3203 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι ΕΕ
331-4106 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΧΕ
311-0246 ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΕ
311-3351 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΕ
311-0106 ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕ
331-3656 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΕ
311-0037 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι ΧΕ
311-0084 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ ΕΕ
331-3256 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΧΕ
311-0186 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΕ
311-0328 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΧΕ
311-2751 ΔΙΑΦΟΡΙΣΙΜΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΕΣ ΧΕ
311-2304 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΧΕ
321-6451 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕ
321-3004 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΕ
331-9104 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΧΕ
331-9751 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Ι ΧΕ
311-2553 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΕ
311-2563 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ ΕΕ
311-2572 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙΙ ΕΕ
331-9701 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ι ΧΕ
331-2106 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΕ
331-1055 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΕ
321-1407 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕ
311-0044 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΕ
321-3302 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΕ
311-1952 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕ
311-0506 ΘΕΩΡΙΑ GALOIS ΕΕ
331-4305 ΘΕΩΡΙΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΕ
331-4056 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΕ
321-8001 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΕ
331-2756 ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΕ
311-2850 ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΩΝ ΕΕ
321-7951 ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕ
311-2002 ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΕ
321-2305 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & Π.Σ. ΧΕ
321-4103 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕ
321-2003 ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΧΕ
331-3108 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Ι ΧΕ
331-4706 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι ΧΕ
311-0334 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΕΕ
311-0924 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΧΕ
331-2206 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΕ
311-0222 ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΕ
311-0257 ΜΙΓΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΕ
331-2807 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι ΧΕ
311-3063 ΜΟΥΣΙΚΗ Ι ΧΕ
311-3302 ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΙ ΕΕ
311-2353 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕ
311-0162 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΧΕ
331-2308 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΙ ΕΕ
331-3606 ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΕ
311-3101 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΕ
321-5502 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕ
331-2456 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΧΕ
331-3956 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΕ
311-2452 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ ΧΕ
331-5101 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ
311-0134 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ι ΕΕ
311-0542 ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΧΕ
321-3604 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΕΕ
321-4002 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΧΕ
321-11001 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΟΥΣ ΕΕ
311-0562 ΦΥΣΙΚΗ Ι ΧΕ
311-1004 ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΕΕ
331-3008 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΧΕ
331-4156 ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΧΕ
321-9353 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΕ
Συνημμένα
Application _ re-rating.pdf
(42.16 KiB) Μεταφορτώθηκε 77 φορές

Απάντηση

Επιστροφή στο “Τμήμα Μαθηματικών”