Ανακοίνωση-Πρόσκληση αναγόρευσης-καθομολόγησης-απονομής Δ.Δ. κ.κ. Βροχαρίδου Α., Παπαδοπούλου-Κελίδου Λ., Ξανθάκη Γ.

Ανακοινώσεις Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Δημοσιεύσεις μόνο από τους Συντονιστές.

Συντονιστής: tde_akad_gram

Απάντηση

Απάντηση

Επιστροφή στο “Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων”