Σελίδα 1 από 1

Διακοπή Δικτύου και υπηρεσιών στα κτίρια της Μυτιλήνης

Δημοσιεύτηκε: 21 Νοέμ 2018 21:00
από atzel
Σας ενημερώνουμε ότι από τις 17:30 περίπου στις 21/11/2018 παρατηρήθηκε καθολική διακοπή δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον κόμβο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, λόγω διακοπής στις οπτικές ίνες σύνδεσης με το δίκτυο ΕΔΕΤ.
Έγιναν προσπάθειες από την ΥΠΕ για αποκατάσταση μέσω εναλλακτικών οδεύσεων και από τις 19:00 επανήλθε η σύνδεση των κτιρίων στον Λόφο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στις Φοιτητικές κατοικίες.

Εξακολουθεί να υπάρχει διακοπή δικτύου/τηλεπικοινωνιών στα κτίρια της πόλης της Μυτιλήνης.
Συγκεκριμένα επηρεάζονται τα κτίρια:
 • Μπίνειο
  Καραντώνη
  πρώην ΑΤΕ
  Χατζηγιάννη
  Βιβλιοθήκη
  Κομνηνάκειο
Έχει δηλωθεί η βλάβη στον πάροχο και αναμένεται η επιδιόρθωσή της.