ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Απάντηση
DPSD_studies
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: 27 Απρ 2017 14:18

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δημοσίευση από DPSD_studies »

Έχουν περάσει σχεδόν δέκα χρόνια από την υπ. αριθμ. 14/29.11.2007 ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ίδρυση και λειτουργία Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο, στην οποία θα εντάσσονταν τα τρία ήδη λειτουργούντα Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η απόφαση αυτή έλαβε το 2007, επίσης ομόφωνα, την θετική υποστήριξη της Συνόδου Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων της χώρας, με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του ΤΕΕ. Αυτή η πρόταση υποστηρίχθηκε επίσης στην 14η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2009 και στην οποία συμμετείχε εκτός των άλλων και ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν σχέδιο απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας με περιεχόμενο την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο το οποίο επρόκειτο να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δυστυχώς, οι αλλαγές των Κυβερνήσεων και η γνωστή ελληνική ανακολουθία των κυβερνητικών αποφάσεων, παρέπεμψαν το θέμα στις Καλένδες. Αργότερα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΘΗΝΑ το 2011, αποφάσισε να μην προχωρήσει στην ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου και αντ’ αυτού να εντάξει θεσμικά τα τρία, επί μακρόν λειτουργούντα, Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου σε άλλες Σχολές, ακολουθώντας μια ξεπερασμένη και επιστημονικά εσφαλμένη λογική. Η επιλογή εκείνη βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με τις επιστημονικά και ορθολογικά τεκμηριωμένες αποφάσεις τόσο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και του αρμοδίου Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΣΑΠΕ. Στο ίδιο πλαίσιο, ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία νέας μονοτμηματικής σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα Ιωάννινα γεγονός που είχε εκπλήξει αρνητικά και είχε προκαλέσει μείζονα ερωτηματικά στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας και κυρίως στους δεκάδες χιλιάδες φοιτητές/τριες και αποφοίτους του Αιγαίου ως προς τα κριτήρια σχεδιασμού του Πανεπιστημιακού Χάρτη της χώρας.

Πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ίδρυσε την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εντάσσοντας σε αυτήν, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών το οποίο ιδρύθηκε το 2013, το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Πληροφορικής με νόμο του 2013. Με την παραπάνω εξέλιξη τα τρία Τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρότι αρκετά παλαιότερα των ανωτέρω, είναι τα μόνα σε πανελλαδικό επίπεδο που δεν λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα μιας Πολυτεχνικής Σχολής.
Η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο και η συνακόλουθη ενίσχυση των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων Μηχανικών που θα την απαρτίσουν, εκτιμάται ότι θα βελτιώσει σημαντικά την ελκυστικότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, ιδίως σε μία περίοδο που είναι αποφασιστικής σημασίας για την ίδια τη βιωσιμότητα του Πανεπιστημίου μας, αλλά και την αναζήτηση νέων δομών και μορφών ανάπτυξής του. Η ίδρυσή της αφενός μεν δεν έχει κανένα κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, αφετέρου δε θα βελτιώσει σημαντικά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργειών μεταξύ των τριών τμημάτων, ενώ παράλληλα, θα αντιμετωπιστούν θεσμικά, σημαντικά ζητήματα που αφορούν σε επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η επιλογή της έδρας της Σχολής, όπου η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου έχει ομόφωνα αποφασίσει να είναι στη Σύρο έτσι ώστε να υποστηρίξει την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του πανεπιστημίου στο συγκεκριμένο νησί. Σημειώνεται πως τόσο το υπάρχον Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων όσο και οι διοικητικές υποδομές της Περιφερειακής Μονάδας της Σύρου μπορούν να υποστηρίξουν την άρτια λειτουργία της Πολυτεχνικής Σχολής.

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ζητεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την αποκατάσταση της προδήλως εσφαλμένης, ακαδημαϊκά και λειτουργικά, επιλογής του 2011 και την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο, τηρώντας ακριβώς τα ίδια ακαδημαϊκά και οργανωτικά κριτήρια που έχει ακολουθήσει για τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, ώστε να αρθεί παράλληλα μια χρόνια αδικία που βιώνουν τα τρία Τμήματα Μηχανικών και κυρίως οι 3.200 φοιτητές και φοιτήτριες και οι 2.300 απόφοιτοί τους.


Ερμούπολη, 4/5/2017
Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος ΜΣΠΣ
Απάντηση

Επιστροφή στο “Ανακοινώσεις Σχολών & Τμημάτων (Σύρος)”