13ο Συνέδρ ΠΟΣΔΕΠ: Απόφαση ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Συντονιστής: tina.zormbala

Απάντηση
tina.zormbala
Δημοσιεύσεις: 56
Εγγραφή: 06 Νοέμ 2007 19:38

13ο Συνέδρ ΠΟΣΔΕΠ: Απόφαση ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Δημοσίευση από tina.zormbala »

]ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
(2 Φεβρουαρίου 2017)

Για τους όρους διεξαγωγής των εκλογών
για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για το 13ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ
[/img][/img]

H Προεκλογική Γενική Συνδιάσκεψη με βάση το καταστατικό του Συλλόγου viewtopic.php?f=13&t=11785, την απόφαση της Συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ (23/11/2016) αναφορικά με τις ημερομηνίες και τους όρους διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αντιπροσώπων για το 13ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ viewtopic.php?f=13&t=20419
αποφάσισε τα παρακάτω:

1. Ημέρες εκλογών καθορίζονται:
Μυτιλήνη-Χίος-Σάμος-Ρόδος-Σύρος-Λήμνος
Τρίτη 07/02 (10.00-13.00) και Τετάρτη 08/02 (10.00-13.00)

Αθήνα
Πέμπτη 09/02 (10.00-13.00) και Παρασκευή 10/02 (10.00-13.00)

2. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη ΔΕΠ, οι διδάσκοντες/σκουσες με σύμβαση ΠΔ407/80 που έχουν ανάθεση διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17, και όσοι/ες διδάσκοντες/ουσες έχουν ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας μαθήματος από την Γενική Συνέλευση του Τμήματός τους.

3. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για το 13ο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ γίνεται μέχρι την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, ώρα 12.00 πμ.
Η κατάθεση γίνεται στα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής με την αναφορά
"Υποψηφιότητα στις εκλογές για το 13ο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ"

4. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με χρήση κάλπης
Η ΓΣ επιδιώκει την μεγαλύτερη δυνατή ενεργή συμμετοχή των μελών του Συλλόγου σε όλες τις διαδικασίες, κατ' επέκταση και στην εκλογική διαδικασία. Για αυτόν τον λόγο καθορίζονται 4 ημέρες εκλογών συνολικά, ώστε να καταστεί δυνατό σε όλα τα μέλη να ψηφίσουν με φυσική παρουσία. Με βάση τα παραπάνω δεν θα υπάρξει δυνατότητα συμμετοχής δι' αλληλογραφίας.

5. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν σε όποιο σημείο έχει στηθεί κάλπη. Δεν είναι υποχρεωμένα να ψηφίσουν μόνο στην έδρα τους.

6. Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή (ΤΕΦ) που εκλέγεται από την Προεκλογική Γενική Συνδιάσκεψη λαμβάνει από το ΚΣ τους εκλογικούς καταλόγους με τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.
Εκλέχτηκαν τα παρακάτω για μέλη:


1. Γιάννης Σεϊμένης isei@aegean.gr (πρόεδρος)
2. Νίκος Ζαχαρόπουλος nzacharo@syros.aegean.gr
3. Τίνα Ζορμπαλά tina.zormbala@aegean.gr


7. Μέλη τοπικών εφορευτικών επιτροπών:

Μυτιλήνη
1. Θανάσης Κίζος akizos@aegean.gr
2. Εύη Σαμπανίκου esampa@ct.aegean.gr

Χίος
1. Θεόδωρος Σταυρινούδης tsta@aegean.gr
2. Άννα Κοτρύκλα akotr@aegean.gr

Σάμος
1. Χαράλαμπρος Τσιχλιάς tsichlias@aegean.gr
2. Ανδρέας Παπασαλούρος andpapas@aegean.gr

Ρόδος
1. Φωκίδης Μάνος (22410-99238)  fokides@aegean.gr
2. Γιάννης Σεϊμένης 22410-99301

Σύρος
1. Δαμιανός Γαβαλάς dgavalas@aegean.gr
2. Σοφία Κυρατζή skiratzi@aegean.gr

Λήμνος
...

8. Την Δευτέρα 06 Φεβρουαρίου η ΤΕΦ, αποστέλλει σε όλες τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές
i) τους εκλογικούς καταλόγους, που έχουν εγκριθεί από το ΚΣ του Συλλόγου
ii) τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού σε pdf μορφή, ώστε τα ψηφοδέλτια σε κάθε νησί να έχουν την ίδια μορφοποίηση.

9. Οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές έχουν την ευθύνη για την τοποθέτηση των καλπών σε μέρος που έχει ανακοινωθεί το αργότερο λίγο πριν την έναρξη των εκλογών (οι ανακοινώσεις στέλνονται ηλεκτρονικώς από το εμαιλ του Συλλόγου). Έχουν την ευθύνη για την εκτύπωση αρκετού αριθμού ψηφοδελτίων από κάθε συνδυασμό.

10. Kάθε ψηφοφόρος λαμβάνει ξεχωριστά για κάθε εκλογή, ψηφοδέλτια από κάθε συνδυασμό και ένα λευκό. Μπορεί να ψηφίσει με σταυρό δίπλα στο όνομα, από 1 μέχρι 3 υποψήφιους ενός μόνο συνδυασμού. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού χωρίς κανένα σταυρό κατακυρώνεται στον συνδυασμό. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από 3 σταυρούς θεωρείται άκυρο (καταστατικό: άρθ.25, §8).

11. Κάθε ψηφοφόρος υπογράφει στον εκλογικό κατάλογο και καταβάλει το ποσόν των 5 ευρώ ως συνδρομή που αποδίδεται στην ΠΟΣΔΕΠ και υπογράφει στο σχετικό εκλογικό κατάλογο. Κάθε ψηφοφόρος λαμβάνει από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής απόδειξη με το ακριβές ποσόν.

12. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εκλογών στα νησιά, τα μέλη των τοπικών εφορευτικών επιτροπών καταμετρούν για κάθε εκλογή ξεχωριστά τα ψηφοδέλτια και συντάσσουν πρακτικό εκλογής
Πρότυπο πρακτικού για τις εκλογές για το συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ viewtopic.php?f=13&t=20418

στο οποίο αναφέρονται:
i) ο αριθμός των ψηφοδελτίων που καταμετρήθηκαν
ii) ο αριθμός των ψηφισάντων και
iii) το συνολικό ποσό από τις συνδρομές.

13. Την ίδια μέρα ολοκλήρωσης των εκλογών, οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές αποστέλλουν στα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής κλειστό φάκελο που περιέχει:
i) το πρακτικό εκλογής
ii) τα ψηφοδέλτια
iii) το συνολικό χρηματικό ποσό των συνδρομών
iv) τους εκλογικούς καταλόγους με τις υπογραφές των ψηφισάντων.

14. Η καταμέτρηση γίνεται από την Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή στην Αθήνα την Παρασκευή 10/02 μετά το πέρας της ψηφοφορίας και την παραλαβή των ψηφοδελτίων από τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές.

15. Οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το μέτρο είναι 1:20 με βάση την απόφαση της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ. Αναλυτικότερα για την ανάδειξη των αντιπροσώπων ισχύει το Άρ.27 §1 του καταστατικού του Συλλόγου καθώς και οι όροι που αποφασίστηκαν από την ΕΓ και ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ.

16. Από την Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή συντάσσεται το πρακτικό εκλογής για την ΠΟΣΔΕΠ, το οποίο υπογεγραμμένο μαζί με τους εκλογικούς καταλόγους με τις υπογραφές των ψηφισάντων παραδίδονται στο ΚΣ του Συλλόγου.

17. Το πρακτικό εκλογής αμέσως μετά την ανακήρυξη των αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ αποστέλλεται στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Αιγαίου από το εμαιλ του Συλλόγου.

18. Όλα τα έξοδα που θα προκύψουν για την διεξαγωγή των εκλογών (μπλοκ αποδείξεων, κλειδαριές καλπών κα) καλύπτονται από τον Σύλλογο μετά κατάθεση των σχετικών αποδείξεων.

19. Τα έξοδα μετάβασης των συνέδρων θα καλυφθούν [με βάση τα παραστατικά τους και για τον οικονομικότερο τρόπο μετακίνησης] από την ΠΟΣΔΕΠ (απόφαση ΔΕ). Τα έξοδα μετακίνησης των μελών της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής θα καλυφθούν από το Σύλλογο.
Συνημμένα
Apofasi_Sindiaskepis_giaEklogikiDiadikasia_13oSinedrioPOSDEP.docx
(14.77 KiB) Μεταφορτώθηκε 223 φορές
Απάντηση

Επιστροφή στο “Σύλλογος Διδασκόντων”