Ενημέρωση

Συντονιστής: gkol

Απάντηση
pkara
Δημοσιεύσεις: 19
Εγγραφή: 02 Δεκ 2009 12:12

Ενημέρωση

Δημοσίευση από pkara »

Το Τμήμα Μισθοδοσίας, στην προσπάθειά του να τηρεί ενήμερους τους μισθοδοτούμενους του Πανεπιστημίου, για θέματα που τους αφορούν, ακόμη κι αν δεν έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτά, σας παραθέτει τα ακόλουθα, σχετικά με τις

Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ αρ. 29/2014 περί Αντισυνταγματικότητας του άρθρου 12 παρ. 13 του ν. 3052/2002 για τη φορολόγηση της μηνιαίας αποζημίωσης των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ για τη δημιουργία βιβλιοθήκης και τη συμμετοχή σε συνέδρια

Από πρότερη ενημέρωσή μας, σας έχει γνωστοποιηθεί ότι το Πανεπιστήμιο πλήρως συμμορφούμενο με οδηγίες της ΓΓΔΕ, προέβη στην ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών για το φορολογικό έτος 2014, προκειμένου να γίνει αυτόματα από το σύστημα TAXISnet η ορθή εκκαθάριση του φόρου που παρακρατήθηκε επί του επιδόματος βιβλιοθήκης.
Για το έτος 2015, κατά το 1ο εξάμηνο το επίδομα βιβλιοθήκης έχει φορολογηθεί βάσει της ισχύουσας φορολογικής κλίμακας, ενώ από 1.7.2015 έως και σήμερα, κατόπιν σχετικής εγκυκλίου της ΓΓΔΕ, το επίδομα καταβάλλεται αφορολόγητο. Το Πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες από τη ΓΓΔΕ του ΥπΟι, κατά την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών φορολογικού έτους 2015, δε θα συμπεριλάβει το καταβληθέν ποσό που αφορά στο επίδομα βιβλιοθήκης, στις φορλογητέες αποδοχές των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ.

Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ αρ. 4741/2014 περί Αντισυνταγματικότητας των περικοπών των αποδοχών των μελών ΔΕΠ

Η διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών είναι υποχρεωμένη από το Σύνταγμα να συμμορφώνεται με τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όσον αφορά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδίδονται κατά την αναιρετική διαδικασία, αυτές ισχύουν, ως γνωστό, μεταξύ των διαδίκων και εφαρμόζονται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να υποχρεώνουν τη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών σε γενική αποδοχή τους. Κατά συνέπεια, το Πανεπιστήμιο είναι σε αναμονή σχετικών οδηγιών από το Υπουργείο.

Για καθετί νεότερο, θα επανέλθουμε με ενημερωτικό μας σημείωμα.
Απάντηση

Επιστροφή στο “Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων”