Σελίδα 1 από 1

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Δημοσιεύτηκε: 18 Μάιος 2015 09:37
από pkara
Στο πλαίσιο διερεύνησης, από το Τμήμα Μισθοδοσίας, της φορολογικής μεταχείρισης και εκκαθάρισης της παροχής του επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβλήθηκε κατά το έτος 2014, σας παρακαλούμε και συστήνουμε να ΜΗΝ προβείτε άμεσα στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Με επόμενο μήνυμα θα ενημερωθείτε σχετικά με την αντιμετώπιση του ανωτέρω ζητήματος.