Προκήρυξη Εκλογών Εκπ. Φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. Γεωγραφίας 2022

Moderators: secr-geo, mbakas, geography, cvark, phd

Post Reply
secr-geo
Posts: 101
Joined: 29 Jan 2009 18:10

Προκήρυξη Εκλογών Εκπ. Φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. Γεωγραφίας 2022

Post by secr-geo »

Προκήρυξη Εκλογών Εκπ. Φοιτητών στη Συνέλευση Τμ. Γεωγραφίας 2022
Attachments
συν.2-Υπόδειγμα Αίτησης.docx
(19.1 KiB) Downloaded 12 times
συν.3-Υπόδειγμα Παραίτησης Υποψηφιότητα.docx
(19.27 KiB) Downloaded 12 times
67ΜΨ469Β7Λ-ΧΝΘ Προκήρυξη Εκλογών εκπ. φοιτ. στην Συνέλευση Γεωγραφίας 2022.pdf
(789.22 KiB) Downloaded 37 times
Post Reply

Return to “Τμήμα Γεωγραφίας”