ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ «ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» και «ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»

Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π

Συντονιστές: mbakas, leventeli

Απάντηση
mbakas
Δημοσιεύσεις: 267
Εγγραφή: 08 Ιαν 2009 14:31

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ «ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» και «ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»

Δημοσίευση από mbakas »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την συμπλήρωση μελών στις ιδρυματικές Επιτροπές

«ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» και «ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προς τις/τους Προπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ύστερα από εισήγηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.Δ.Ι.Π.), προχώρησε στην σύσταση δύο ιδρυματικών Επιτροπών.

Η πρώτη Επιτροπή, με τη συνοπτική ονομασία Αιγαίο Αρχιπέλαγος, επιδιώκει τη διαμόρφωση σχεδιασμών εναρμονισμένων με τους στόχους της γενικότερης στρατηγικής του Ιδρύματος αναφορικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη Νησιωτικότητα, προκειμένου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να προβάλλει, να ενισχύσει και να συντονίσει τις δράσεις του, οι οποίες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα και αποτυπώνονται συνοπτικά με τον όρο Γαλάζια Ανάπτυξη (την πλήρη περιγραφή του αντικειμένου & τους στόχους της Επιτροπής, μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη απόφαση της Συγκλήτου/ συνημμένο 1).

Η δεύτερη Επιτροπή, αποτελεί επανασύσταση της Επιτροπής «Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» και, με τη συνοπτική ονομασία Πράσινο Πανεπιστήμιο, στόχο έχει να υποστηρίξει συστηματικά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην ανταπόκρισή του στις σύγχρονες προκλήσεις για ενεργό συμμετοχή και ουσιαστικό ρόλο στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, αποσκοπώντας α) στην οργάνωση της περιβαλλοντικής πολιτικής, κουλτούρας και δράσης του Ιδρύματος προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, των τοπικών κοινωνιών του Αιγαίου και της κοινωνίας γενικότερα, καθώς και β) στην ανάδειξη του σύγχρονου περιβαλλοντικού προσανατολισμού του Ιδρύματος, με ιδιαίτερο στόχο: την προώθηση παρεμβάσεων σε θέματα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης προς την κατεύθυνση των αρχών της αειφορίας (την πλήρη περιγραφή του αντικειμένου & τους στόχους της Επιτροπής, μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη απόφαση της Συγκλήτου/ συνημμένο 2).
Στις επιτροπές αυτές προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των φοιτητριών/ών.

Με βάση τα παραπάνω, καλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να οριστούν μέλη των Επιτροπών «ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» και «ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, να υποβάλλουν έως τις 18.3.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στη Γραμματεία Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτ. Μέριμνας secr-vice-rector-aasw@aegean.gr τα παρακάτω:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (δείτε συνημμένα 3 & 4)
2. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η ενασχόληση/δραστηριοποίηση του/ης υποψήφιου/ας στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, στην οποία ενδιαφέρεται να συμμετέχει

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου
Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
& Φοιτητικής Μέριμνας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου,
81100 Μυτιλήνη
Ηλεκτρ. διεύθ.: vice-rector-aasw@aegean.gr
Τηλ.: 22510-36021, Fax: 22510-36019
Συνημμένα
Συν. 2. Πράσινο Πανεπιστήμιο_Eπανασύσταση.pdf
(219.82 KiB) Μεταφορτώθηκε 67 φορές
Συν. 3-Αίτηση_ΕΠΠ.DOCX
(15.31 KiB) Μεταφορτώθηκε 60 φορές
Συν. 4-Αίτηση_ΑΙΓΑΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ.docx
(15.29 KiB) Μεταφορτώθηκε 55 φορές
Συνημ. 1_Αιγαίο Αρχιπέλαγος Γαλάζια ανάπτυξη.pdf_.pdf
(236.07 KiB) Μεταφορτώθηκε 65 φορές
Απάντηση

Επιστροφή στο “ΜΟ.ΔΙ.Π”