Οικονομική ενίσχυση Ορέστη Αχελωνούδη

Moderator: ds.sdppa

Post Reply
ds.sdppa
Posts: 4
Joined: 23 Nov 2016 09:26

Οικονομική ενίσχυση Ορέστη Αχελωνούδη

Post by ds.sdppa »

Ο Ορέστης Αχελωνούδης, μαθητής Β' Γυμνασίου του 3ου Γυμνασίυο Μυτιλήνης χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για επείγουσα θεραπεία στο εξωτερικό (δείτε το συνημμένο).

Όσες και όσοι θέλετε να συνεισφέρετε οικονομικά απευθυνθείτε στα μέλη του ΔΣ της μονάδας σας:

Λήμνος: Εριφύλη Τσόχα
Λέσβος: Αικατερίνη Καραθανασίου
Χίος: Πλουμίτσα Μινάκη
Σάμος: Καλλιόπη Καραγιάννη
Ρόδος: Δημήτριος-Ελευθέριος Παπαγιαννάκης
Σύρος: Κυριάκος Ζερβουδάκης
Αθήνα: Δημήτριος Παντελεάκης
Attachments
orestis.jpg
Post Reply

Return to “Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού”