ΑΝΑΡΤ. 5ης ΕΣΩΤ. ΠΡΟΚ. ΕΠΙΜ. ΠΡΟΓΡ.-ΔΡΑΣΗ4-ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟTHTA

Moderators: k.palatianou, p.ikoutamazza, sdem, ba02182, etzortzaki, gsaragas

Post Reply
ba02182
Posts: 5
Joined: 11 Oct 2013 13:49

ΑΝΑΡΤ. 5ης ΕΣΩΤ. ΠΡΟΚ. ΕΠΙΜ. ΠΡΟΓΡ.-ΔΡΑΣΗ4-ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟTHTA

Post by ba02182 »

Αξιότιμα Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

H Δράση 4 "Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς τις Τοπικές Κοινωνίες" στο πλαίσιο της Πράξης "Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου" καλεί τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας να υποβάλλουν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων.

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και το έντυπο υποβολής πρότασης.

Ως καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Με εκτίμηση,

Στέφανος Γκρίτζαλης, Πρύτανης
Ιδρυματικά Υπεύθυνος για την Πράξη "Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου"
Επιστημονικά Υπεύθυνος της Δράσης 4 "Εκπαίδευση και Υποστήριξη προ τις Τοπικές Κοινωνίες"

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
Attachments
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠ Ε ΚΥΚΛΟΣ Δ4.docx
(218.29 KiB) Downloaded 473 times
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΠ Ε ΚΥΚΛΟΣ Δ4.doc
(766 KiB) Downloaded 597 times
ΟΔΗΓΟΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΠΑ_ΕΠ.doc
(4.66 MiB) Downloaded 637 times
ΕΝΤΥΠΑ ΘΣ_ΕΣΠΑ.zip
(3.7 MiB) Downloaded 294 times
ΟΔΗΓΟΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ_ΕΠ_ΔΙΔΑΚΤΡΑ.doc
(368 KiB) Downloaded 694 times
ΕΝΤΥΠΑ ΕΠ_ΔΙΔΑΚΤΡΑ.zip
(437.46 KiB) Downloaded 276 times
Post Reply

Return to “Πολυνησιωτικότητα- Δράση 4”