Σελίδα 1 από 1

Υποστήριξη & κρίση Διδακτ. Διατριβής κ. Αραμπαντζή Χριστίνας

Δημοσιεύτηκε: 27 Απρ 2017 11:06
από odim_gram
Σας αποστέλλουμε Ανακοίνωση-Πρόσκληση της δημόσιας υποστήριξης και κρίσης της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης κ. Αραμπαντζή Χριστίνας.

Από τη Γραμματεία ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ.