Σελίδα 1 από 1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 19 Σεπ 2018 10:00
από p.ikoutamazza
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Υπουργείο, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων οργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2018, στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, εργαστήριο με θέμα: «Στηρίζοντας Πολυγλωσσικές Τάξεις» - «Supporting Multilingual Classrooms».