Σελίδα 1 από 1

Αποτελέσματα εκλογών Προέδρου-Αναπληρωτή Προέδρου TMΣ

Δημοσιεύτηκε: 13 Ιουν 2018 13:49
από mkourou
Την 12/06/2018 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας Προέδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκλέγεται η Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια του Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Παναγιώτης Κουσούλης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος με θητεία δύο (2) ετών, από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Αυγούστου 2020.