ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Συντονιστής: secr-marine

Απάντηση
secr-marine
Δημοσιεύσεις: 477
Εγγραφή: 20 Μαρ 2009 11:06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δημοσίευση από secr-marine » 28 Σεπ 2018 14:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το μάθημα ‘Θαλάσσια Οικολογία’ του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου (9:00-12:00 αίθουσα Β). Η παρουσία των φοιτητών στο πρώτο μάθημα είναι υποχρεωτική προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα και επαρκώς.

Διδάσκοντες: Στέλιος Κατσανεβάκης (υπεύθυνος μαθήματος), Δρόσος Κουτσούμπας

Τρόπος Βαθμολόγησης: 2 πρόοδοι (από 20%), 60% τελική εξέταση

Περιεχόμενο μαθήματος
Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες θεματικές: Εισαγωγή στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, Πλαγκτόν και πλαγκτονικές βιοκοινωνίες. Ωκεάνιο νηκτόν, Βιολογία της βαθιάς θάλασσας, Βενθικές βιοκοινωνίες της ρηχής υποπαλιρροϊκής ζώνης, Οικολογία της μεσοπαλιρροιακής ζώνης, Εκβολικά συστήματα και αλμυρά έλη, Τροπικές βιοκοινωνίες, Συμβιωτικές σχέσεις, Ανθρωπογενείς επιδράσεις στους ωκεανούς.


Το μάθημα ‘Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Οικολογία’ του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου (9:00-11:00 αίθουσα Ε). Η παρουσία των φοιτητών στο πρώτο μάθημα είναι υποχρεωτική προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα και επαρκώς.

Διδάσκοντες: Στέλιος Κατσανεβάκης (υπεύθυνος μαθήματος), Βασίλης Κολοβογιάννης

Τρόπος Βαθμολόγησης: 60% εργασίες, 40% τελική εξέταση

Ωράριο: Θεωρία κάθε Δευτέρα 9:00-11:00 Αιθ. Ε, Εργαστήριο κάθε Τρίτη 15:00-18:00 (Εργαστήριο Η/Υ)
Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική.

Περιεχόμενο μαθήματος
Στο μάθημα θα αναλυθούν θέματα, όπως:
• Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση οικολογικών δεδομένων, χαρακτηριστικά βιοκοινοτήτων, συντελεστές απόστασης και ομοιότητας δειγμάτων, ανάλυση ταξινόμησης, πολυδιάστατη διευθέτηση – χρήση του λογισμικού Primer.
• Μέθοδοι οικολογικής παρακολούθησης – Μεταβλητές κατάστασης – Μέθοδοι εκτίμησης αφθονίας – Εκτίμηση ανιχνευσιμότητας – Μέθοδοι οπτικής παρατήρησης στο θαλάσσιο περιβάλλον.
• Εκτίμηση αφθονίας με τη μέθοδο της Δειγματοληψίας Αποστάσεων – Εφαρμογές στο θαλάσσιο περιβάλλον – Μοντελοποίηση ανιχνευσιμότητας – Χρήση του λογισμικού DISTANCE για ανάλυση δεδομένων δειγματοληψίας αποστάσεων.
• Μέθοδοι σύλληψης-επανασύλληψης για κλειστούς και ανοιχτούς πληθυσμούς (Petersen, Schnabel, Jolly Sever) – Εφαρμογές στο θαλάσσιο περιβάλλον – Χρήση του λογισμικού MARC.
• Μέθοδοι απομάκρυνσης (μέθοδοι μεταβολής αναλογίας, Eberhardt, Σύλληψης-Προσπάθειας) – Εφαρμογές στο θαλάσσιο περιβάλλον.
• Δεδομένα παρουσίας-απουσίας – Εκτίμηση πιθανότητας παρουσίας (occupancy) – Μοντέλα πιθανότητας παρουσίας – Χρήση του λογισμικού PRESENCE.
• Βιολογία Διατήρησης – Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές – Θαλάσσια Χωροταξία – Συστηματικός Σχεδιασμός Προστασίας της Φύσης ¬– Χρήση του λογισμικού MARXAN για τη δημιουργία δικτύων προστατευόμενων περιοχών.

Απάντηση

Επιστροφή στο “Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών”