Σελίδα 1 από 1

Νέο Τεύχος του 'Επιστήμη για το Περιβάλλον'

Δημοσιεύτηκε: 22 Μαρ 2017 16:13
από mdimaki
Το ‘Επιστήμη για το Περιβάλλον’ είναι ένα περιοδικό που παρουσιάζει στο Ελληνόγλωσσο κοινό σύγχρονες, επιστημονικές μελέτες οι οποίες διαπραγματεύονται τη σχέση της κοινωνίας μας με το φυσικό μας περιβάλλον, γραμμένο με ένα τρόπο απλό – ώστε να «μην χρειάζεσαι διδακτορικό για να το διαβάσεις!»-, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σε αυτό το τεύχος (Χειμώνας 2017): http://www.env.aegean.gr/epistimi-gia-periballon/


-Από καλλιεργούμενη γη σε δάσος: Διαβάστε για τις περιβαλλοντικές, οικονομικές & κοινωνικές συνέπειες της επαναδάσωσης καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Κίνα.
-Τροφοληψία για γύπες στην Ισπανία: Η παροχή τροφής σε πτωματοφάγα πτηνά στην Ισπανία βοηθά και το ίδιο το (απειλούμενο) είδος αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
-Πολίτες, Επιστήμη & Βιοποικιλότητα: Πώς οι μη-ειδικοί μπορούν να συνεισφέρουν στην επιστημονική μας γνώση γύρω από την βιοποικιλότητα.
-Εκτίμηση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών: Ένα νέο μεθοδολογικό εργαλείο εκτίμησης των κοινωνικών, οικονομικών & πολιτιστικών επιπτώσεων των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στις τοπικές κοινωνίες.