Σελίδα 1 από 1

Προκήρυξη εκλογών

Δημοσιεύτηκε: 14 Ιαν 2020 11:43
από mpit
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου