Σελίδα 1 από 1

Πρόγραμμα Παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διατριβών Ιουνίου 2017

Δημοσιεύτηκε: 27 Ιουν 2017 14:00
από cvark
Ανακοίνωση - Πρόσκληση στη δημόσια παρουσίαση μεταπτυχιακών διατριβών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη, Πέμπτη 29/6/2017)