ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

Συντονιστής: secr-soc

Απάντηση
secr-soc
Δημοσιεύσεις: 87
Εγγραφή: 26 Μαρ 2009 15:10

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

Δημοσίευση από secr-soc »

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
(Επίπεδο 1 -Επίπεδο 2)

Στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος των Αγγλικών, η Δρ Αικ. Νικολαρέα διοργανώνει ενισχυτική διδασκαλία για άτομα που γνωρίζουν αγγλικά, κάθε δεύτερο Σάββατο, κατόπιν παρακλήσεως φοιτητών/-τριών.
Τα μαθήματα αυτά ξεκινούν το Σάββατο, 12/01/2019, στην αίθουσα Γ του κτιρίου Γεωγραφίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη)· για τις ώρες και τις ημερομηνίες βλέπε παρακάτω.
Αυτή η διδασκαλία είναι ανοιχτή σε φοιτητές/-τριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και για κάθε άτομο (Έλληνα/Ελληνίδα, Ευρωπαίο/-α πολίτη και πολίτη άλλων χωρών) που ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις γνώσεις του/της γενικών αγγλικών. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

12/01/2019 – 16:300 -18:00
Και τα δύο επίπεδα
(1) Γραμματική: Σχηματισμός και χρήση των χρόνων
(2) Συστάσεις – Βασικές αρχές των προφορικών εξετάσεων
23/03/2019
Επίπεδο 1 - 14:30-16:00
Επίπεδο 2 – 16:30-18:0019/01/2019 - 16:30-18:00
Και τα δύο επίπεδα
(1) Γραμματική: Παθητική φωνή -Σχηματισμός και χρήση της
(2) Συστάσεις & Προσωπικές επιδιώξεις – Βασικές αρχές των προφορικών εξετάσεων
06/04/2019
Επίπεδο 1 - 14:30-16:00
Επίπεδο 2 – 16:30-18:00

26/01/2019 - 16:30-18:00
Και τα δύο επίπεδα
(1) Γραμματική: Γερούνδι και απαρέμφατο - Σχηματισμός και χρήση τους
(2) Φωτογραφίες – Βασικές αρχές των προφορικών εξετάσεων
13/04/2019
Επίπεδο 1 - 14:30-16:00
Επίπεδο 2 – 16:30-18:00


09/02/2019
Επίπεδο 1 (Lower) - 14:30-16:00
Επίπεδο 2 (Proficiency) – 16:30-18:00
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΣΧΑ
23/02/03/2019
Επίπεδο 1 - 14:30-16:00
Επίπεδο 2 – 16:30-18:00
11/05/2019
Επίπεδο 1 - 14:30-16:00
Επίπεδο 2 – 16:30-18:00

09/03/2019
Επίπεδο 1 - 14:30-16:00
Επίπεδο 2 – 16:30-18:00
25/05/2019
Επίπεδο 1 - 14:30-16:00
Επίπεδο 2 – 16:30-18:00Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
SUPPORTING TEACHING FOR
ADVANCED ENGLISH

Within the context of teaching English, Dr. Ekaterini Nikolarea organizes supporting teaching for people who know English every second Saturday, after several students have requested it.
These classes begin on Saturday, 12/01/2019, in classroom C of Geography Building (University of the Aegean, University Hill, Mytilene), from 14:30 to 16:00; see the hours and dates below.
This teaching is open both to the students of the University of the Aegean and everyone else (Greek and European citizens as well as to citizens of other countries) who are interested in advancing their knowledge of General English. The participation is free of charge.

12/01/2019 – 16:300 -18:00
Both levels
(1) Grammar: Formation and usage/use of tenses.
(2) (Self-) Introduction – Basic principles of oral examinations
23/03/2019
Level 1 - 14:30-16:00
Level 2 – 16:30-18:0019/01/2019 - 16:30-18:00
Both levels
(1) Grammar: Passive Voice – Its formation and usage/use.
(2) Introductions & Personal goals – Basic principles of oral examinations.
(3) 06/04/2019
Level 1 - 14:30-16:00
Level 2 – 16:30-18:00

26/01/2019 - 16:30-18:00
Both levels
(1) Grammar: Γραμματική: Γερούνδι και απαρέμφατο - Σχηματισμός και χρήση τους
(2) Pictures – Basic principles of oral examinations.
13/04/2019
Level 1 - 14:30-16:00
Level 2 – 16:30-18:00


09/02/2019
Level 1 (Lower) - 14:30-16:00
Level 2 (Proficiency) – 16:30-18:00
HOLIDAYS FOR THE GREEK ORTHODOX EASTER
23/02/03/2019
Level 1 - 14:30-16:00
Level 2 – 16:30-18:00
11/05/2019
Level 1 - 14:30-16:00
Level 2 – 16:30-18:00

09/03/2019
Level 1 - 14:30-16:00
Level 2 – 16:30-18:00
25/05/2019
Level 1 - 14:30-16:00
Level 2 – 16:30-18:00


School of Social Sciences,
University of the Aegean
Συνημμένα
EnisxitikigiataAgglikaAN.EPIPEDOY2019.doc
(56.5 KiB) Μεταφορτώθηκε 94 φορές
Απάντηση

Επιστροφή στο “Τμήμα Κοινωνιολογίας”