Σελίδα 1 από 1

Πρόγραμμα Παρουσίασης διπλωμ. εργασιών ΠΜΣ ΕΤΚΑΣ

Δημοσιεύτηκε: 16 Ιουν 2017 14:17
από cvark
Ωρολόγιο Πρόγραμμα δημόσιας παρουσίασης διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ "ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ" του Τμήματος Κοινωνιολογίας - Εξεταστική Ιουνίου 2017