4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School)

Moderator: secr-soc

Post Reply
secr-soc
Posts: 104
Joined: 26 Mar 2009 15:10

4ο Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School)

Post by secr-soc »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα»
Εργαστήριο «Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής
και Ερευνητικών Υποδομών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για το 4ο

Εργαστηριακό Πρόγραμμα Σπουδών (Autumn School) με τίτλο:

“Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών
Μεθόδων Ανάλυσης”

Στη Μυτιλήνη από 15-19 Σεπτεμβρίου 2016
Attachments
Αίτηση_Autumn School[1].doc
(115 KiB) Downloaded 680 times
Ανακοίνωση B΄ Autumn School.pdf
(402.69 KiB) Downloaded 464 times
Post Reply

Return to “Τμήμα Κοινωνιολογίας”