Σελίδα 1 από 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ

Δημοσιεύτηκε: 05 Απρ 2019 15:25
από mbakas
Τα συνημμένα αρχεία που σας αποστέλλονται χρειάζονται για την κατανόηση και εμπέδωση του μαθήματος των Αγγλικών ΙΙ.
(α) Το πρώτο (Essay writing.doc) είναι οδηγίες για την συγγραφή επιστημονικού δοκιμίου.
(β) Το δεύτερο έγγραφο (SampleBiblography.pdf) είναι δείγμα τεχνικού στυλ συγγραφής βιβλιογραφικών πηγών στα αγγλικά
(γ) Το τρίτο έγγραφο (το Mixed Biblio.docx) είναι συμβουλές για οργάνωση μεικτών βιβλιογραφικών πηγών (γραμμένων στα αγγλικά και σε γλώσσες που δεν χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο).
(δ) Το τέταρτο και πέμπτο έγγραφο αφορούν την συγγραφή Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής στα αγγλικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτά τα έγγραφα θα χρησιμοποιηθούν και στις εξετάσεις του Ιουνίου 2019.

Ευχαριστώ,
Αικ. Νικολαρέα