ΤΕΛΕΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ στις 28.05.2021

Ανακοινώσεις Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Δημοσιεύσεις μόνο από τους Συντονιστές.

Συντονιστής: tde_akad_gram

Απάντηση
ekokolaki
Δημοσιεύσεις: 904
Εγγραφή: 23 Μαρ 2018 11:36

ΤΕΛΕΤΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ στις 28.05.2021

Δημοσίευση από ekokolaki »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, του συστήματος ZOOM (ή άλλου πληροφοριακού συστήματος), την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.
Για τη συμμετοχή των αποφοίτων στην καθομολόγηση, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Να διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα για χρήση
• Να είναι συνδεδεμένοι/ες στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση με ενσύρματο τρόπο) από χώρο δική τους επιλογής

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να αποστείλουν από το ακαδημαϊκό τους email, το διάστημα από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 έως την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων : tde_gram_foit@chios.aegean.gr

1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-ka ... es-deloses ή Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ (επισυνάπτεται) στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:
Δηλώνω ότι:
 επιθυμώ να συμμετέχω στην τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων που θα διεξαχθεί στις 28/05/2021 με εξ αποστάσεως μέσα, χωρίς τη φυσική μου παρουσία
 έλαβα γνώση της πολιτικής του ιδρύματος για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την πραγματοποίηση της τελετής καθομολόγησης με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, που είναι ταυτόσημη με εκείνη που ισχύει για την από απόσταση εξέταση των φοιτητών/τριών και περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου, αριθμ. συνεδρ. 32/12.03.2021 (έκτακτης), θέμα 2.1 «Καθομολόγηση από απόσταση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τη διέπουν
 Η παρούσα δήλωση σε συνδυασμό με την παρουσία μου με τα εξ αποστάσεως μέσα στην τελετή καθομολόγησης ενέχει θέση της υπογραφής μου στο βιβλίο ορκωμοσίας που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος
 δεν θα προβώ σε καταγραφή της τελετής καθομολόγησης με οποιοδήποτε μέσο
 επιθυμώ να λάβω το πτυχίο μου και σε περγαμηνή: ΝΑΙ  ΟΧΙ 
 έχω ολοκληρώσει την φοίτησή μου και δεν θα προβώ σε περαιτέρω δήλωση μαθημάτων.
 επιθυμώ να μην συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου τα ακόλουθα (μη υποχρεωτικά) μαθήματα που πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων και των απαιτούμενων Δ.Μ. και ECTS για την λήψη πτυχίου:
i. …………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………
iii. ………………………………………………………………………………..

Καταθέτω συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή:
• φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας
• απόδειξη καταβολής αντιτίμου για παραλαβή περγαμηνής (εφόσον επιθυμείτε τη χορήγηση του πτυχίου και σε περγαμηνή)
• έγγραφο με προσωπικά στοιχεία όπως, Ταχυδρομική Διεύθυνση (στην οποία επιθυμείτε να σας αποσταλεί το πτυχίο) , e-mai εκτός Πανεπιστημίουl, σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή τυχόν περαιτέρω στοιχεία.
• Θέτω υπόψη της Γραμματείας ότι έχω:
• συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Erasmus (studies ή placement): ΝΑΙ  ΟΧΙ 
• συμμετάσχει σε Θερινή Πρακτική Άσκηση: ΝΑΙ  ΟΧΙ 

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
3. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK
Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158
IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158
BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX
Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου
Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/τριας.
Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν (με e-mail) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.

4. Συμπληρωμένο το έντυπο καταγραφής στοιχείων αποφοίτων (Επισυνάπτεται)

Προσοχή:
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας,- επισυνάπτονται οι σχετικές οδηγίες) και με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.).
Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να αποστείλουν στη Γραμματεία ταχυδρομικά την φοιτητική τους ταυτότητα έως 20.05.2021 (ημερομηνία) (ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας αυτής μέσω της διεύθυνσης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-ka ... es-deloses ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ, με email.)

Παραλαβή Πτυχίων:
Τα αντίγραφα πτυχίων καθώς και τα έγγραφα που επιδίδονται κατά την τελετή καθομολόγησης θα είναι διαθέσιμα προς παραλαβή στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 15.06.2021. Κατόπιν αιτήματος του/της αποφοίτου είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή τους, καθώς και η ταχυδρομική αποστολή με χρέωση παραλήπτη.

Επισυνάπτεται η Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με μικρά (κεφαλαία γράμματα μόνο τα αρχικά και τονισμός των επωνύμων) καθώς και το έντυπο καταγραφής στοιχείων.

Από τη Γραμματεία
Συνημμένα
εντυπο καταγραφης στοιχειων αποφοιτων.doc
(305 KiB) Μεταφορτώθηκε 153 φορές
Οδηγίες κατάθεσης Γκρίζας Βιβλιογραφίας 2021.docx
(22.5 KiB) Μεταφορτώθηκε 100 φορές
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.doc
(50 KiB) Μεταφορτώθηκε 163 φορές
Απάντηση

Επιστροφή στο “Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων”