Σελίδα 1 από 1

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στον τουρισμό»

Δημοσιεύτηκε: 10 Μάιος 2019 10:41
από ekokolaki
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στον τουρισμό» περιλαμβάνει:

 τα κεφάλαια 1 έως 10 από το βιβλίο: L. Lickorish, C. Jenkins., Μια εισαγωγή στον τουρισμό, Εκδόσεις Κριτική
 τα κεφάλαια 3 έως 8 από το βιβλίο: S. Page., Εισαγωγή στον τουρισμό
Το τουριστικό μάνατζμεντ στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση.


Ο διδάσκων

Δρ. Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης
Αναπληρωτής Καθηγητής