Σελίδα 1 από 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ (3/6/2016)

Δημοσιεύτηκε: 25 Απρ 2016 13:27
από dmmath
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ενημερώνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές /τριες ότι, η τελετή απονομής πτυχίων και διπλωμάτων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:30, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Καρλοβάσου (Πορφυριάδα Σχολή).

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος Μαθηματικών και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία για την παραλαβή του έγγραφου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, παρακαλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 τα ακόλουθα :
- Αίτηση (Επιθυμώ να συμμετάσχω στην τελετή ορκωμοσίας περιόδου Φεβρουαρίου 2016 που θα πραγματοποιηθεί την 3η Ιουνίου 2016)
- Αίτηση, σε περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον μαθήματα (Επιθυμώ να αφαιρέσω από τον υπολογισμό βαθμού διπλώματος τα παρακάτω μαθήματα...... )
- Αίτηση για έγκριση απονομής Μ.Δ.Ε. από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (απαραίτητο)
- Βεβαίωση Βιβλιοθήκης για εκπλήρωση υποχρεώσεων χρήστη (απαραίτητο)
- Κλειδιά του εργαστηρίου των μεταπτυχιακών και της εισόδου της Εμπορικής Σχολής (αν υπάρχουν)
- Αίτηση εάν επιθυμείτε το δίπλωμά σας σε πάπυρο (προαιρετικό)
- Βιβλιάριο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης του Ιδρύματος (αν υπάρχει).
- Έντυπο Ωφελούμενου ΔΑΣΤΑ (απαραίτητο)
- Υπεύθυνη Δήλωση για εκπλήρωση υποχρεώσεων Οικοτρόφων (Κλειδιά & Οικονομικές Υποχρεώσεις) από τις Φοιτητικές Κατοικίες.

Για τη βεβαίωση της βιβλιοθήκης μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 22730-82030,31,32 με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και να ζητήσετε να σταλεί στη γραμματεία ενδοϋπηρεσιακά.

Σας ενημερώνουμε ότι, μπορείτε να τυπώσετε τις αιτήσεις και αφού τις συμπληρώσετε:
- να τις αποστείλετε με φαξ στο 22730-82309 ή
- να τις σκανάρετε και να τις αποστείλετε ηλεκτρονικά στο dmmath@aegean.gr.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22730-82103.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ