Σελίδα 1 από 1

InfoNews - τεύχος 10/Οκτώβριος 2018

Δημοσιεύτηκε: 15 Νοέμ 2018 12:25
από dtzekou
Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης" (Higher Education Policy Network - HEPNet)
που έχει συγκροτηθεί από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα,
ανακοινώνει την έκδοση του τεύχους Οκτωβρίου 2018 (τεύχος 10/2018)
του Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου: Επιλογές Δημοσιευμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στον Κόσμο (InfoNews).

Όλα τα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Δικτύου http://hepnet.upatras.gr
και πιο συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://hepnet.upatras.gr/index.php/el/i ... onews-2018.
Μαζί με το τεύχος Οκτωβρίου 2018 έχουν αναρτηθεί στον ίδιο σύνδεσμο και τα επικαιροποιημένα ευρετήρια για το 2018.
Στόχος του InfoNews είναι να ενημερώνει με τρόπο συνοπτικό και εύληπτο την πανεπιστημιακή κοινότητα στην Ελλάδα, αλλά και όποιον άλλο ενδιαφερόμενο, για τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις και για τα όσα σημαντικά συμβαίνουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση έξω και πέρα από τα σύνορα της πατρίδας μας.
Υπεύθυνος για την επιλογή/παρουσίαση των δημοσιευμάτων και για την επιμέλεια της έκδοσης είναι ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Διονύσης Κλάδης.

Εκ μέρους του Δικτύου,

Παναγιώτης ΚΙΜΟΥΡΤΖΗΣ
Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Ιστορίας της Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου