Σελίδα 1 από 1

Υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση για Καβαφικές Σπουδές

Δημοσιεύτηκε: 14 Φεβ 2018 12:13
από ibou
Το Ίδρυμα Ωνάση στο πλαίσιο της συνολικής δράσης του στους τομείς της παιδείας, της επιστήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει προβλέψει στα Προγράμματα Υποτροφιών του προς Έλληνες και Αλλοδαπούς για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 τη χορήγηση έως δύο υποτροφιών στον τομέα των καβαφικών σπουδών (βλπ. παρακάτω προκήρυξη).