Σελίδα 1 από 1

Πρόσκληση σε διάλεξη

Δημοσιεύτηκε: 21 Ιαν 2019 12:36
από mbakas
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΔΙ-ΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

ΔΙΑΛΕΞΗ
«Αστική Γεωλογία: από την αρχαιοσεισμολογία στους γεω-κινδύνους των σύγχρονων μεγαλουπόλεων»

ΤΡΙΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - ΩΡΑ 18.00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΜ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Tο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών» στα πλαίσια των Σεμιναριακών του Διαλέξεων διοργανώνει την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, στις 18.00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διάλεξη από τον κ.Σπύρο Παυλίδη, Ομ. Καθηγητή Τμήματος Γεωλογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με θέμα «Αστική Γεωλογία: από την αρχαιοσεισμολογία στους γεω-κινδύνους των σύγχρονων μεγαλουπόλεων»
Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς τους φοιτητές, την πανεπιστημιακή κοινότητα και το κοινό.