Σελίδα 1 από 1

Έγκριση 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων 2015

Δημοσιεύτηκε: 17 Μάιος 2016 09:15
από mlouraki
Έγκριση κατάρτισης 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού έτους 2015 (3η Δημοσίων Επενδύσεων).