Σελίδα 1 από 1

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων & Εξόδων 2016

Δημοσιεύτηκε: 17 Μάιος 2016 09:01
από mlouraki
Έγκριση Κατάρτισης 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2016 (1η Τακτικού Προϋπολογισμού)