Σελίδα 1 από 1

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων 2016

Δημοσιεύτηκε: 17 Μάιος 2016 09:00
από mlouraki
Έγκριση Κατάρτισης 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού έτους 2016 (1η Δημοσίων Επενδύσεων).