Σελίδα 1 από 1

Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Δημοσιεύτηκε: 12 Οκτ 2016 13:23
από syros_dioik_ypir
Ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

1) Ν.4369/16 (ΦΕΚ 33 Α/27-02-2016 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-34 Α/2-3-16) : Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.
2) Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016) : Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
3) η υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/2/ποικ.26053/10.10.2016 εγκύκλιος του ΥΠΕΣΔΑ