Ανακοίνωση για εξέταση σε μάθημα μετά από 4 ανεπιτυχείς προσπάθειες

Συντονιστές: TODIT_Akad_Gram, todit_gram_foit

Απάντηση
todit_gram_foit
Δημοσιεύσεις: 387
Εγγραφή: 15 Φεβ 2018 08:25

Ανακοίνωση για εξέταση σε μάθημα μετά από 4 ανεπιτυχείς προσπάθειες

Δημοσίευση από todit_gram_foit »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κάθε φοιτητής/τρια ο/η οποίος/α έχει αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις φορές σε εξέταση ενός μαθήματος, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/της, σε επόμενη εξεταστική περίοδο, κατά την οποία προσφέρεται το μάθημα, από Τριμελή Επιτροπή καθηγητών/τριων των Τμημάτων της Σχολής. Στην Επιτροπή μετέχουν καθηγητές/τριες που έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον/την Κοσμήτορα/ισσα. Από την Επιτροπή εξαιρείται ο/η διδάσκων/ουσα του μαθήματος.
Η αίτησή του/της φοιτητή/τριας υποβάλλεται στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, εντός του χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την ημέρα ανακοίνωσης της βαθμολογίας του μαθήματος από την οποία προκύπτει η ανεπιτυχής προσπάθεια.
Η μη προσέλευση στην εξέταση του μαθήματος, δεν προσμετράται ως ανεπιτυχής προσπάθεια.
Σε περίπτωση αποτυχίας στην εν λόγω εξέταση, ο/η φοιτητής/τρια συνεχίζει τη φοίτησή του/της, και αν υπάρξουν και πάλι τουλάχιστον τέσσερις αποτυχίες στο ίδιο μάθημα, έχει δικαίωμα εξέτασης, ύστερα από αίτησή του/της, και πάλι από Τριμελή Επιτροπή, σύμφωνα με τα παραπάνω.
Απάντηση

Επιστροφή στο “Τμήμα Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού”