Σελίδα 1 από 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Δημοσιεύτηκε: 29 Νοέμ 2016 13:34
από pkara
Σας ενημερώνουμε ότι από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου 2017 (ημερομηνία καταβολής 1ου 15θημέρου: 27.12.2016) θα διακοπεί η αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών από το Τμήμα Μισθοδοσίας, έως ότου γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από την εταιρεία υποστήριξης του λογισμικού μισθοδοσίας, ώστε οι βεβαιώσεις να εξάγονται ορθές ως προς τα σταθερά στοιχεία τους [ΤΜΗΜΑ ΕΡΓ., ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΕΡΓ, ΤΕΚΝΑ ΕΠ, ΚΛΑΔΟΣ, Μ.Κ., ΧΡΟΝ(%) κλπ].

Στο διάστημα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της ορθότητας των βεβαιώσεων αποδοχών που εξάγονται και αποστέλλονται από την εφαρμογή μισθοδοσίας, μπορείτε να αξιοποιείτε την δυνατότητα για ενημέρωση και για εκτύπωση της βεβαίωσης αποδοχών σας από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών [προηγούμενη σχετική ενημέρωσής σας στις 2.3.2016: viewtopic.php?f=155&t=18832].


Από το Τμήμα Μισθοδοσίας