Σελίδα 1 από 1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 26 Αύγ 2016 16:48
από pkara
Α.- Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4387/2016 επιβλήθηκε αύξηση στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 για το διάστημα 1.6.2016 έως και 31.5.2019, κατά 0,5% για τον εργαζόμενο και 0,5% για τον εργοδότη.
Το Τμήμα Μισθοδοσίας εφάρμοσε τα νέα ποσοστά μηνιαία εισφοράς στη μισθοδοσία Αυγούστου ενώ στη μισθοδοσία Σεπτεμβρίου – καταβλητέα 26.8 και 13.9- έχει γίνει αναδρομική παρακράτηση των διαφορών εισφορών για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.
Β.- Από 1.8.2016 έχει εφαρμοσθεί η αύξηση του ετήσιου αφορολόγητου ποσού λόγω εξαρτώμενων τέκνων και στις γυναίκες μισθοδοτούμενους.

Από το Τμήμα Μισθοδοσίας