Σελίδα 1 από 1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 27 Ιούλ 2016 17:08
από pkara
Το Τμήμα Μισθοδοσίας σας ενημερώνει ότι στη μισθοδοσία μηνός Αυγούστου (με ημερομηνία καταβολής 1ου 15θημέρου τη 17/7/2016), έχουν εφαρμοσθεί τα ακόλουθα

• Νέες κλίμακες φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (βλ. συν. 1)
• Αύξηση κατά 0,5% στην παρακράτηση εισφοράς υπέρ των Επικουρικών Ταμείων
• Αύξηση κατά 0,5% στην παρακράτηση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ λόγω αντίστοιχης αύξησης του ποσοστού για την επικουρική ασφάλιση για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ
• Διακοπή της παρακράτησης της ειδικής προσαύξησης υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ (βλ. συν. 2). Για την επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθεισών εισφορών για το διάστημα 1/1 έως και 31/7/2016, αναμένουμε οδηγίες από το ασφαλιστικό ταμείο. Νέα ενημέρωση επί του θέματος θα έχετε το Σεπτέμβριο.

Από το Τμήμα Μισθοδοσίας