Σελίδα 1 από 1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 27 Ιούλ 2016 16:57
από pkara
Το Τμήμα Μισθοδοσίας σας ενημερώνει ότι στη μισθοδοσία μηνός Αυγούστου (με ημερομηνία καταβολής 1ου 15θημέρου τη 17/7/2016), έχουν εφαρμοσθεί τα ακόλουθα

• Νέο ενιαίο μισθολόγιο (βλ. συν. 1)
• Νέες κλίμακες φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (βλ. συν. 2)
• Αύξηση κατά 0,5% στην παρακράτηση εισφοράς υπέρ των Επικουρικών Ταμείων
• Αύξηση κατά 0,5% στην παρακράτηση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ λόγω αντίστοιχης αύξησης του ποσοστού για την επικουρική ασφάλιση
• Διακοπή της παρακράτησης της ειδικής προσαύξησης υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ (βλ. συν. 3). Για την επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθεισών εισφορών για το διάστημα 1.1 έως και 31.7.2016, αναμένουμε οδηγίες από το ασφαλιστικό ταμείο. Νέα ενημέρωση επί του θέματος θα έχετε το Σεπτέμβριο.

Ο υπολογισμός των διαφορών μισθοδοσίας μεταξύ παλαιού και νέου ενιαίου μισθολογίου από 1/1 έως και 31/7/2016, προγραμματίζεται για την μισθοδοσία του Οκτωβρίου.

Από το Τμήμα Μισθοδοσίας