Σελίδα 1 από 1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Δημοσιεύτηκε: 27 Ιούλ 2016 16:36
από pkara
Το Τμήμα Μισθοδοσίας σας ενημερώνει ότι στη μισθοδοσία μηνός Αυγούστου (με ημερομηνία καταβολής 1ου 15θημέρου τη 17/7/2016), έχουν εφαρμοσθεί τα ακόλουθα
• Νέες κλίμακες φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (βλ. συν. 1)
• Αύξηση κατά 0,5% στην παρακράτηση εισφοράς υπέρ των Επικουρικών Ταμείων
• Διακοπή της παρακράτησης για ανανέωση δικαιώματος εγγραφής υπέρ ΜΤΠΥ, στις περιπτώσεις εξελίξεων ή ωριμάνσεων
• Διακοπή της παρακράτησης της ειδικής προσαύξησης υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους στο ΤΣΜΕΔΕ (βλ. συν. 2). Για την επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθεισών εισφορών για το διάστημα 1/1 έως και 31/7/2016, αναμένουμε οδηγίες από το ασφαλιστικό ταμείο. Νέα ενημέρωση επί του θέματος θα έχετε το Σεπτέμβριο.

Από το Τμήμα Μισθοδοσίας