Σελίδα 1 από 1

Επίδομα Βιβλιοθήκης έτους 2014

Δημοσιεύτηκε: 25 Ιουν 2015 15:49
από pkara
Προς απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται και δεδομένης της ενημέρωσης που ήδη έχετε λάβει [viewtopic.php?f=155&t=17634], σας παραπέμπουμε στο διευκρινιστικό έγγραφο – οδηγία της ΓΓΔΕ του ΥπΟικ και παρακαλούμε για την προσοχή σας στα τονισμένα εδάφια του εγγράφου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πλήρως συμμορφούμενο με τις οδηγίες της ΓΓΔΕ, προέβη στην ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών για το φορολογικό έτος 2014, προκειμένου να γίνει αυτόματα από το σύστημα TAXISnet η ορθή εκκαθάριση του φόρου που παρακρατήθηκε επί του επιδόματος βιβλιοθήκης.

Από το Τμήμα Μισθοδοσίας