Σελίδα 1 από 1

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Δημοσιεύτηκε: 05 Ιουν 2015 14:37
από pkara
Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015, υποβλήθηκε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με επιτυχία, τροποποιητικό αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών για το φορολογικό έτος 2014, σε αντικατάσταση του αρχείου που αρχικά είχε υποβληθεί στις 27 Απριλίου 2015, συνεπεία της οδηγίας ΔΕΑΦ Α 1064795 ΕΞ 2015/11.5.2015 (α.π. εισερχομένου 3715/4.6.2015).
Αυτό σημαίνει ότι η φόρμα Ε1 για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στο taxsinet, εμφανίζει προ-συμπληρωμένα τα πεδία που αφορούν στα
- Άθροισμα καθαρών ποσών από μισθούς
- Φόρο που αναλογεί στους μισθούς
- Φόρο που παρακρατήθηκε στους μισθούς και
- Ειδική εισφορά αλληλεγγύης αρθ.29 ν.3986/2011 που παρακρατήθηκε


Από το Τμήμα Μισθοδοσίας