Σελίδα 1 από 1

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Δημοσιεύτηκε: 18 Μάιος 2015 13:55
από pkara
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μεταβολής του τρόπου εκκαθάρισης του φόρου που έχει παρακρατηθεί κατά το έτος 2014, συνεπεία της οδηγίας ΔΕΑΦ Α 1064795 ΕΞ 2015/11.5.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ. Οικονομικών, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας υποχρεούνται να υποβάλλουν τροποποιητικό αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών για το φορολογικό έτος 2014.
Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να MHN προβείτε στην υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014, αν δεν παραλάβετε νεότερο ενημερωτικό μήνυμα από το Τμήμα Μισθοδοσίας