Σελίδα 1 από 1

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Δημοσιεύτηκε: 16 Μάιος 2019 11:46
από informatics
Οι φοιτητές/τριες που προγραμματίζουν παρουσίαση της μεταπτυχιακής τους διατριβής στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, θα πρέπει 10 ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημέρα παρουσίασης να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στη Γραμματεία τη συνημμένη αίτηση δήλωσης θέματος και τριμελούς επιτροπής αναγράφοντας την ημέρα και ώρα παρουσίασης κατόπιν συνεννόησης με την τριμελή επιτροπή.
Η καταληκτική ημερομηνία παρουσίασης των μεταπτυχιακών διατριβών είναι η Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019.
Τέλος σημειώνεται ότι, για την παρουσίαση-υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διατριβής απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση του συνόλου των διδάκτρων.