Σελίδα 1 από 1

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦ._ΠΜΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΜ

Δημοσιεύτηκε: 16 Ιούλ 2018 11:46
από informatics
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Το Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018.
Για το έντυπο της πρόσκλησης και τον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ. πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://geography.aegean.gr/geoinformatics-new
Επικοινωνία: τηλ. 2251036472, e-mail. geoinformatics@aegean.gr και secr-geo@aegean.gr