Σελίδα 1 από 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΑΔΙΠ

Δημοσιεύτηκε: 02 Ιούλ 2018 14:43
από tyia
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΙΠ
ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ